Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck

Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck
Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck

omentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), która weszła w życie 1.1.2019 r. z uwzględnieniem ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1074), jest kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019–2021 s


Zobacz więcej
1
Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck
Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck
Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck
Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck
Pracownicze Plany Kapitałowe komentarz Wojewódka Beck