infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:, , umów stosowanych w zatrudnieniu, urlopów wypoczynkowyc


Zobacz więcej
1
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck