Leksykon obronności Polska i Europa

Leksykon obronności Polska i Europa
Leksykon obronności Polska i Europa

Dotychczas nie było leksykonu wspomagającego uprawianie nauk o obronności. Takie zapotrzebowanie środowiska wypełnia niniejszy Leksykon obronności, w którym zawarto opisy wyjaśniające znaczenie wybranych terminów (haseł), uznanych za istotne w {szeroko|w szerokim zakresie} ujmowanej problematyce obronności. Treści Leksykonu obronności mogą {ponadto|poza tym|skądinąd|swoją drogą|z drugiej strony|zresztą} być wykorzystane do {interpretacji|egzegezy


Zobacz więcej
1
Leksykon obronności Polska i Europa

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *