Zarządzanie dynamiczne

Zarządzanie dynamiczne
Zarządzanie dynamiczne

Koncepcja zarządzania dynamicznego pozwala menedżerom sformułować właściwy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, który na bieżąco dostosowuje się do zmian na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Wdrażanie tej koncepcji w organizacjach umożliwia kadrze kierowniczej: ,- identyfikację poszczególnych czynników determinujących rozwój firmy w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, ,- całościową analizę aktywności firmy i jej otoczenia,


Zobacz więcej
1
Zarządzanie dynamiczne

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *