Global Ocean Governance From Vision to Action

Global Ocean Governance From Vision to Action
Global Ocean Governance From Vision to Action

Książka jest owocem zorganizowanej w 2011 r. Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza pod hasłem "Global Ocean Governance: from Vision to Action". Wzięli w niej udział wybitni prawnicy oraz przedstawiciele administracji z Europy i świata. Tematem publikacji są zagadnienia zarządzania środowiskiem morskim, prawa morza i prawa morskiego oraz wyzwania, przed którymi stoi współczesna społeczność morska.


Zobacz więcej
1
Global Ocean Governance From Vision to Action

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *