Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej

Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej
Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej

Materiały są przeznaczone do prowadzenia zajęć na kierunkach pedagogicznych i innych kierunkach kształcenia o specjalności nauczycielskiej, dla których Standardy kształcenia, przewidują kształcenie w zakresie dydaktyki ogólnej. Stanowią one narzędzie do samodzielnej pracy studentów ujęte w formie Kart pracy umożliwiających aktywny udział w zajęciach – konwersatoriach bądź ćwiczeniach audytoryjnych. Treść tych zajęć wiąże się z tematami poprz


Zobacz więcej
1
Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *