STUDIA NAD DZIENNIKARSTWEM

STUDIA NAD DZIENNIKARSTWEM
Hit
STUDIA NAD DZIENNIKARSTWEM

Praca stanowi próbę zdiagnozowania stanu nauki o dziennikarstwie oraz doprecyzowania domeny tego obszaru. Teksty tworzą spójną całość, dość dobrze oddając specyfikę obszaru tematycznego, jakim zajmowała się sekcja badawcza w trakcie obrad Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zróżnicowane jest grono autorów, poczynając od badaczy poważanych, powszechnie w kraju znanych i potwierdzonej już renomie środowiskowej, aż po młodych prac


Zobacz więcej
1
STUDIA NAD DZIENNIKARSTWEM

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *