Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej

Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej
Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej

Prezentowane opracowanie jest pierwszą próbą całościowego ujęcia problematyki europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w polskim piśmiennictwie. Uwzględniono tu zarówno samą decyzję ramową Rady Unii Europejskiej w sprawie ENA, jak i sposoby jej implementacji we wszystkich niemal państwach członkowskich UE. W szerokim zakresie uwzględniono specyficzne problemy, jakie ujawniły się w związku ze stosowaniem ENA. Szczególne miejsce zajmuje też problema


Zobacz więcej
1
Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *