Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2020 roku

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2020 roku
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2020 roku

Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej, niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności. Chodzi o sytuacje, gdy dodatkowy tytuł ubezpieczeniowy towarzyszy umowie zlecenia albo innej umowie cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Zleceniobiorca może bowiem wykonywać jednocześnie kilka umów zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być pracownikiem, rolnikiem,


Zobacz więcej
1
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2019 roku

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *