Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 24 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1802)

Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 24 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1802)
Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 24 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1802)

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, spo


Zobacz więcej
1
Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 24 marca 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802)

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *